Ribbon k9

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ประสูติแต่หม่อมสุจาริณี มหิดล (วิวัชรวงศ์) หรือยุวธิดา ผลประเสริฐ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อประสูติทรงพระนามว่า หม่อมเจ้าหญิงบุษย์น้ำเพชร ต่อมาจึงได้รับพระราชทานพระนามใหม่ว่า หม่อมเจ้าหญิงจักรกฤษณ์ยาภา ภายหลังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระนามว่า หม่อมเจ้าสิริวรรณวรี มหิดล มีพระเชษฐาร่วมพระมารดา ๔ พระองค์คือ

หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล
หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล
หม่อมเจ้าจักรีวัชร มหิดล
หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล
ปัจจุบัน แม้ว่าจะอยู่แยกพระมารดาและพระเชษฐาของพระองค์เนื่องด้วยเหตุบางประการ แต่ในขณะนี้ฝ่ายพระมารดาของพระองค์ได้ใช้ชีวิตเป็นสามัญชนทั่วๆ ไป
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน
การศึกษา
หม่อมเจ้าสิริวรรณวรี มหิดล ทรงจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนจิตรลดา ทรงพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะ และด้านกีฬาแบดมินตัน ทรงเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในการแข่งขันซีเกมส์ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ และอีกหลายรายการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระองค์เป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ปัจจุบัน ทรงศึกษาอยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ได้รับเชิญจากห้องเสื้อ ปิแอร์บาลแมง ให้จัดแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้า จำนวน 39 ชุด ในงานแสดงเสื้อผ้าปารีสแฟชั่นวีค (Paris Fashion Week : Spring/Summer 2008) ที่โอเปร่า การ์นิเย กรุงปารีส เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยเสื้อผ้าที่จัดแสดงทรงผสมผสานระหว่างเครื่องแต่งกายแบบชาวตะวันตก กับรูปแบบผ้านุ่งไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ตัดเย็บโดยช่างจากวิทยาลัยในวังหญิง

http://www.fashionwindows.com/gallery/sirivannavari/s081.aspโดย...จิรภัทร วรรัตน์


Copyright © Royjaithai 2009 All rights reserved
 Power By : Thaibangkokhost.com Thaibangkokhost.com