กิจกรรมโครงการ ร้อยใจไทย ครั้งที่ 1
      ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
      เมื่อวันที่ 11 พค.2552 
 
กิจกรรมโครงการ ร้อยใจไทย ครั้งที่ 2
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
      เมื่อวันพุธที่ 22 กค. 2552
 
กิจกรรมโครงการ ร้อยใจไทย ครั้งที่ 3
      ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
      เมื่อวันพุธที่ 23 กค. 2552
 กิจกรรมโครงการ ร้อยใจไทย ครั้งที่ 4
       ทูตสันติภาพ จังหวัดนราธิวาส
       เมื่อวันพุธที่ 12 สค. 2552
 กิจกรรมโครงการ ร้อยใจไทย ครั้งที่ 5
       ณ พระตำหนักปางตอง แม่ฮ่องสอน
       เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีค. 2553
 กิจกรรมโครงการ ร้อยใจไทย ครั้งที่ 6
       Smile @ Khaosarn Road
       เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กย. 2553
 กิจกรรมโครงการ ร้อยใจไทย ครั้งที่ 7
       โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2553
 กิจกรรมโครงการ ร้อยใจไทย ครั้งที่ 8
       อิ่มบุญเฟสติวัล ครั้งที่ 1

       เมื่อวันศุกร์ 15-16 กรกฎาคม 2554
      ดูกิจกรรมทั้งหมด