ร้อยรักษ์สังคมไทย ร้อยใจสร้างความดี
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
Ribbon k9
หน้าหลัก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมวงศานุวงศ์
พระเจ้าหลานเธอ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ลำดับพระราชวงศ์ไทย
ประวัติ รัชกาลที่๑ถึง๙
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระศรีสุริโยทัย
พระเจ้าตาก
ท้าวสุรนารี
บางระจัน

Register

ร้อยใจไทย

Web link ร้อยใจไทย

ร้อยใจไทย

 สมัครสมาชิกโครงการร้อยใจไทยวันนี้
  อ่านเพิ่มเติม

วง Big Ass ในร้อยใจไทย
 5 หนุ่มวง Big Ass ฝากลายเซ็น รักในหลวง
    รักเมืองไทย ผ่านร้อยใจไทย อ่านเพิ่มเติม

ชมรมที่ปรึกษาแรงงานหญิง

เช็ค IP Address
คณะผู้ดำเนินงานโครงการร้อยใจไทย

ผังองค์กร โครงการร้อยใจไทย

 

ประธานโครงการร้อยใจไทย

       พลโท ธนยศ  ศิริกุล                                                                                                       
         -  หัวหน้าสำนักงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
         -  ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร


ที่ปรึกษาโครงการร้อยใจไทย

       พลโทปัญจะ ธรรมศรี
         - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

       พันเอกศุภชัย  วิเชียรวงษ์
         - หัวหน้าฝ่ายสำนักงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

       อ.สายเมือง  วิรยศิริ
         -  อดึตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
         -  ที่ปรึกษาสำนักงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

       นายรัชชเษก กลัดนุ่ม


   
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการร้อยใจไทย

  นางสาวธัชธา จำเนียรกุล รองประธาน / เหรัญญิก
  นางสาวอัมพุชินี บัณฑรวรรณ เลขานุการ
  นางสาวมาฆะมาส กลิ่นแก่นจันทร์ ประชาสัมพันธ์
  นางปริญดา ธนาธราพงศ์ การตลาด
  นายจิรภัทร วรรัตน์ ไอที / เว็บไซต์
  นายชลัท ศรีวรรณา ผลิตสื่อโทรทัศน์ / ภาพยนตร์ / มิวสิควิดีโอ
  นายนพอนันต์ ประยูรสุข ผลิตงานเพลง / คอนเสิร์ต

  

Copyright © Royjaithai 2009 All rights reserved
 Power By : Thaibangkokhost.com Thaibangkokhost.com