ร้อยใจไทย

ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 


 รายชื่อสมาชิก RJT Member Card วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จำนวน 793 คน0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กันยายน 18, 2009, 06:50:35 PM
อ่าน 6382 ครั้ง

ออฟไลน์ ธัชธา จำเนียรกุล

 • ผู้ดูแลคอลัมน์
 • *****

 • 651
  กระทู้

 • ชอบกด Like+ 5

  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์

โครงการร้อยใจไทยขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือของอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จำนวน 793 คน เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2552
ที่ร่วมสนับสนุน และสมัครสมาชิก Member Card ของโครงการร้อยใจไทยมา ณ ที่นี้ค่ะ


 :^6thx^:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 20, 2009, 03:38:16 PM โดย ธัชธา จำเนียรกุล »

กันยายน 19, 2009, 09:44:57 PM
ตอบกลับ #1

ออฟไลน์ ธัชธา จำเนียรกุล

 • ผู้ดูแลคอลัมน์
 • *****

 • 651
  กระทู้

 • ชอบกด Like+ 5

  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์

130   นางสาว   รมิดา   อยู่วุ่นพะเนา
131   นางสาว   นิสาลักษณ์  อุปชัย
         
132   นางสาว   ดาวศิริ   มณีกลาง
133   ว่าที่ร้อยตรี  รุจิภาส   เหลื่อมสีจันทร์
134   นางสาว   คนึงนิตย์   หมั่นครบุรี
135   นางสาว   กมลชนก   ไพรสันเทียะ
136   นางสาว   ทิพยสุดา   ธีรวิโรจน์วงศ์
137   นางสาว   อัญชลี   จันทร์ทอง
138   นางสาว   จิรัชญา   ผันภักดี
139   นางสาว   สุรตา   อุเทนสุทธิ์
140   นางสาว   ปรารถนา   พลอยขาว

141   นางสาว   วารุณี   ดุนกลาง
142   นางสาว   มุกดา   แต้มโคกสูง
143   นางสาว   มณฑกานต์  กิ่งคนทา
144   นางสาว   ดวงพร   ถี่กระโทก
145   นางสาว   วราภรณ์   วงษ์ประไพ
146   นางสาว   กรรณิกา   ชุ่มกระโทก
147   นางสาว   พัชราภรณ์   ดุงโคกกรวด
148   นางสาว   พรสุดา   ปราบสูงเนิน
149   นางสาว   กนกอร   บุญฉ่ำ
150   นางสาว   จรัญญา   ยามกระโทก

151   นางสาว   จุฑามาศ   สีใส
152   นางสาว   กรรณิการ์   โลสันเทียะ
153   นางสาว   เจนจิรา   พุทโท
154   นางสาว   มาริษา   บึงรวม
155   นางสาว   จุฬารัตน์   น้อยใบ
156   นางสาว   วิลาวัณย์   คันธมาตร์
157   นางสาว   สุดาวรรณ   นวลผกา
158   นางสาว   ประภักษร   ไทยภักดี
159   นางสาว   สุกัญญา   ชอบสำโรง
160   นางสาว   วาสนา   เริงทองหลาง

161   นางสาว   บุษรา   กองกระโทก
162   นางสาว   พัชรี   ญวนแม
163   นางสาว   พัชราภรณ์   นภากาศ
164   นางสาว   กมลทิพย์   แก้วมะเริง
165   นางสาว   ไอลดา   ขันสำโรง
166   นางสาว   ธัญญารัตน์   ดู่หมื่นไวย
167   นางสาว   แคทริยา    ตะราษี
168   นางสาว   วราภรณ์   จันทร์หมื่นไวย
169   นางสาว   ขวัญพร   นิราช
170   นางสาว   วรรณา   วงศ์ท่าเลิศ

171   นางสาว   ศศิธร   กาญจนนพวงศ์
172   นางสาว   กัลยาวัลย์   ศรีบุญเรือง
173   นางสาว   มะลิษา   ฤทธิ์ดอน
174   นางสาว   นงนุช   ขอนาคกลาง
175   นางสาว   กฤตยาพร   ประทุมพล
176   นางสาว   กนกวรรณ   พักกระโทก
177   นางสาว   ปิยาภา   ศิริสูงเนิน
178   นางสาว   รุ่งทิพย์   เปียหมื่นไวย
179   นางสาว   วรินทร์   ปฐมรัตน์
180   นางสาว   สุภาพร   ฉากพุดซา

181   นางสาว   สาวิตรี   ชียะสูตร
182   นางสาว   ชรินทร์   หาญครบุรี
183   นางสาว   ธัชพร   ธรรมดี
184   นางสาว   วลีพร   สีเหลือง
185   นางสาว   ชนิดา   เมืองขุนทด
186   นางสาว   พาฤดี   พิมพ์กลาง
187   นางสาว   จันจิรา   โกดสระน้อย
188   นางสาว   เพ็ญนภา   พูนศรี
189   นางสาว   จิราภา   บุญพิมาย
190   นางสาว   นิสา   หนอกกระโทก

191   นางสาว   มะลิวรรณ   ทุ่งนา
192   นางสาว   กรกนก   กาญจนหิรัญ
193   นางสาว   จุฬารัตน์   ศรีสังข์
194   นางสาว   ปัทมา   อัดตะคุ
195   นางสาว   วรารัตน์   สุวรรณคีรี
196   นางสาว   พฤดี   สุขมาล
197   นางสาว   สุภาวดี   พรวนกลาง
198   นางสาว   พัชรินทร์   บุญกระโทก
199   นางสาว   จริยา   เงียบพลกรัง
200   นางสาว   วนิชยา   อะโน

201   นางสาว   นลินรัตน์   ศรีสันเทียะ
202   นางสาว   ละมัย   พวงกระโทก
203   นางสาว   เขมพร   เหล่าสันเทียะ
204   นางสาว   รัตติพร   ยิ่งพิมาย
205   นางสาว   กรรณิกา   หมอบริสุทธิ์
206   นางสาว   พนิดา   เจนโพธิ์
207   นาย   ภาคภูมิ   ดอกสันเทียะ
208   นางสาว   สิริพร   ตันสูงเนิน
209   นางสาว   วรรณเพ็ญ   ฤทธิรณยุทธ
210   นางสาว   อุษา   ลำเจียก

211   นางสาว   วรรณศิกา   บุญธรรม
212   นางสาว   นารินทร์   สุกำปัง
213   นางสาว   นาตยา   อินพู่
214   นางสาว   ชโลธร   นวลจันทร์
215   นางสาว   ภิญญานารถ  เมฆนิติ
216   นางสาว   วิไลลักษณ์  สร้อยฉวี
217   นาย   วีระฉัตร   ฟักโคกกรวด
218   นางสาว   รัดดาวรรณ   งอนสระน้อย
219   นาย   จันทร์สมบัติ  ญึบ
220   นางสาว   อังศุมา   เชียรโคกกรวด
         
221   นางสาว   ปนัดดา   คล่องศิลป์
222   นางสาว   รุ่งรวี   ยิ่งพิมาย
223   นางสาว   ศุภลักษณ์   สุรภาสภิญ
224   นางสาว   ศิริพร   เจริญสุข
225   นางสาว   ธีรารัตน์   อยู่สำราญ
226   นางสาว   พิมพ์พร   บุญตาม
227   นางสาว   อังคณา   คณะหมื่นไวย
228   นางสาว   ชลธิชา   เสดโคกสูง
229   นางสาว   มณี   จันทร์งูเหลือม
230   นางสาว   นันทภรณ์   ตลาดปรุ

231   นางสาว   วรัญญา   มุ่งฝูงกลาง
232   นางสาว   มยุรี   กุลกระโทก
233   นางสาว   รุ่งนภา   โพธิ์นอก
234   นางสาว   สุชาดา   เทศกา
236   นางสาว   สกุณา   พลุกระโทก
237   นางสาว   ชนกานต์   หิงพุดซา
238   นางสาว   ปาณิกา   สาโรจน์
239   นางสาว   ทิฆัมพร   จีมกลาง
240   นางสาว   ดรุณี   กริชฤทธิเศรษฐ์

241   นางสาว   รัตตนาภรณ์  ไตรยวงศ์
242   นางสาว   วรรณา   โตกระทิง
243   นางสาว   รัตนพงศ์   พิมพิสาร
244   นางสาว   กิตติยา   จุลอักษร
245   นางสาว   พัชรพร   วิรัชเจริญพันธ์
246   นางสาว   วนิดา   ดอกพิกุล
247   นางสาว   ศิริพร   เวียงแก้ว
248   นางสาว   อรทัย   กชกระโทก
250   นางสาว   พนิดา   วงษ์ศิริวัฒนกุล
         
251   นางสาว   สุภารัตน์   จันทร์สว่าง
252   นางสาว   วรรณพร   อินทร์หมื่นไวย
254   นางสาว   นภาพร   สุขทอง
255   นางสาว   ดวงทิพย์   กระจะจ่าง
256   นางสาว   กัญลิกา   จงปลอบกลาง
257   นางสาว   จุฬารัตน์   สินมะเริง
258   นางสาว   แพรวไพลิน  สมบัติทวีศิลป์
259   นางสาว   แสงอรุณ   เชื่อมกลาง
260   นางสาว   กรกนก   เลาธุรกิจ
         
261   นางสาว   มณีญา   ปรึกษาดี
262   นางสาว   กนกวรรณ   จิตรโคกกรวด
263   นางสาว   พัชรี   อัธยาศัย
264   นางสาว   หนึ่งฤทัย   ตรงด่านกลาง
265   นางสาว   อภิชญา   เรืองกระโทก
266   นางสาว   ปวีณนันท์   มนตะเสวี
267   นางสาว   ศุภสุดา   เกี้ยวสันเทียะ
268   นางสาว   ดลนัดดา   ประวรรณเมย์
269   นางสาว   สุกัญญา   แปกลาง
270   นางสาว   โสรญา   เสากระโทก

271   นางสาว   นภาวรรณ   เดสันเทียะ
272   นางสาว   ชาลิตา   แส่สันเทียะ
273   นางสาว   สุภาภรณ์   สื่อกลาง
274   นางสาว   วิไล   กุลพรมราช
275   นางสาว   ศิริอร   พันตะคุ
276   นางสาว   มนิสา   อัดจังหรีด
277   นางสาว   พนิดา   พูนศรี
278   นางสาว   พัชราภรณ์   ชนะพาล
279   นางสาว   ณีรนุช   พรมงูเหลือม
280   นางสาว   ศิรินารถ   สบายครบุรี
         
281   นางสาว   สุธาสินี   ปิสันเทียะ
282   นางสาว   อรณี   อิ่นแก้ว
283   นางสาว   จิณณะ   ชวนปรีชา
284   นางสาว   เบญจมาศ   ช่วยงาน
285   นางสาว   อุทัยวรรณ     ปลอดกระโทก
286   นางสาว   เยาวมาลย์   เพ็ชรกลาง
287   นางสาว   สินีนาฏ   ป้ำกระโทก
288   นาย   สายัน   เลากระโทก
289   นางสาว   ณัฐวีร์   พร้อมจะบก
290   นางสาว   สุธิดา   ศรีสาคำ

291   นางสาว   นิภาดา   ซึมกลาง
292   นางสาว   อิสริยา   ธนาคุณ
293   นางสาว   หงส์พัด   เนียนพลกรัง
294   นางสาว   สิวพร   แพรงสันเทียะ
295   นางสาว   ทัศวรรณ   ชวดสอน
296   นาย   ภัทรกร   แก้วเขียว
297   นางสาว   อมรรัตน์   ไทยมะณี
298   นางสาว   วันเพ็ญ   เจิมโคกสูง
299   นางสาว   เขมิกา   แทนพลกรัง
300   นางสาว   จันตนา   ยืนยง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 20, 2009, 02:41:10 AM โดย ธัชธา จำเนียรกุล »

กันยายน 19, 2009, 10:47:19 PM
ตอบกลับ #2

ออฟไลน์ ธัชธา จำเนียรกุล

 • ผู้ดูแลคอลัมน์
 • *****

 • 651
  กระทู้

 • ชอบกด Like+ 5

  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์

301   นางสาว   ชุติมา   กูลแก้ว
302   นางสาว   พรพิมล   สร้อยบัว
303   นางสาว   รุ่งนภา   พลังร่วมกลาง
304   นางสาว   จุรีรัตน์   โปร่งจิต
305   นางสาว   สุกัญญา   ซึมกลาง
306   นางสาว   รุ่งอรุณ   อยู่รอด
307   นางสาว   จุรีพร   เผือดจันทร์
308   นางสาว   ปาจรีย์   แพวขุนทด
309   นางสาว   ศิริพร   เฉียบแหลม
310   นางสาว   กิติยา   ยาวสูงเนิน
         
311   นางสาว   สุชาดา   ดอยกระโทก
312   นางสาว   อังศุมาลี   ปลั่งกลาง
314   นางสาว   เบญจพร   ท่วมพุดซา
315   นางสาว   ชฎาพร   ช่างปรุ
316   นางสาว   จริยา   อิงกระโทก
317   นางสาว   รจนา   อนุกูล
318   นางสาว   จารุภา   แก้วประทุม
319   นางสาว   จามจุรี   ทองกลาง
320   นางสาว   พรพิมล   เนาว์กลาง

321   นางสาว   อรอุมา   ปิ่นกลาง
322   นางสาว   อารีย์   นอนโพธิ์
323   นางสาว   ธิดารัตน์   จีบโพธิ์
324   นางสาว   พรพรรณ   พูนพะเนาว์
325   นางสาว   อุษา   บุญนอก
326   นางสาว   มนัสชนก   ชุ่มกลาง
327   นางสาว   ปนัดดา   กุลอุปฮาด
328   นางสาว   สุชาวดี   กลีบกระโทก
329   นางสาว   ชุติมา   กรกระโทก
330   นางสาว   สายพิรุณ   โค้งนอก

331   นางสาว   สกุลรัตน์   เกื้อกระโทก
332   นางสาว   ศศิธร   โกนกระโทก
333   นางสาว   นิรันดร์   ครึบกระโทก
334   นางสาว   อุไรวรรณ   คงกระพี้
335   นางสาว   ศิริวรรณ   เวชโชครักษ์
336   นางสาว   สุกัญญา   ยอดนครจง
337   นางสาว   พิสุทธิ์   ศุภลักษณ์
338   นางสาว   น้ำฝน   โฉสูงเนิน
339   นางสาว   ศุภกาญจน์     สิทธิศักดิ์
340   นางสาว   วราภรณ์   นวนฉิมพลี

341   นางสาว   สุนิษา   กนกหงษ์
342   นางสาว   นราภรณ์   ชมโคกสูง
343   นางสาว   สุวรรณา   บ.ป.สูงเนิน
344   นางสาว   ปิยะดา   แฝงกระโทก
345   นางสาว   วิกานดา   สิงห์จันทึก
346   นางสาว   สุพรรณี   กองแก้ว
347   นางสาว   มานิตา   งามเผา
348   นางสาว   ประไพ   เปียซ้าย
349   นางสาว   วิไลลักษณ์  ภัทราธรรมรักษ์
350   นางสาว   ธาริณี   เภากลาง
         
351   นางสาว   พิจิตรา   ไผครบุรี
352   นางสาว   นภาพร   สอนวิเศษ
353   นางสาว   วรรณพร   รักกลาง
354   นางสาว   พรรณทิพา  แดนพิมาย
355   นางสาว   เสาวลักษณ์  กุลนอก
356   นางสาว   อภิรดี   พรมเลิศ
357   นางสาว   อนงนาฏ   ด่านกระโทก
358   นางสาว   ธัญญาภรณ์  โกนกระโทก
359   นาย   ณรงเกียรติ  ใหม่นาเพียง
360   นางสาว   โสรยา   วรสุนทร
         
361   นาย   สราวุฒิ   ไผ่นอก
362   นางสาว   ปรายฟ้า   ต้อมสูงเนิน
363   นาย   ศรราม   ปลั่งกลาง
364   นางสาว   สมฤดี   เทพา
365   นางสาว   สุนิภา   มานอก
366   นางสาว   อมรรัตน์   ม่วงขันทึก
367   นางสาว   น้ำตาล   ชิดนอก
368   นางสาว   กรรณิการ์   นิ่มนวน
369   นางสาว   ราตรี   เขือนอก
370   นางสาว   พัชรี   ศุภลักษณ์

371   นางสาว   กชกร   พัฒนไกรสิน
372   นางสาว   กฤติยาพร   เพียรทำดี
373   นางสาว   สมฤทัย   หวังต้นกลาง
374   นางสาว   ชินกร   บุญเศษ
375   นางสาว   ภรณี   ป่วนกระโทก
376   นางสาว   มาลินี   ขอมกิ่ง
377   นางสาว   ปนัดดา   วงศ์อินทร์
378   นางสาว   นารีรัตน์   บุญรัตน์
379   นาย   เรวัฒน์   ขันทะพัต
380   นางสาว   สาวิณี   สว่างรอบ

381   นางสาว   นุชรี   ศุภลักษณ์
382   นางสาว   กาญจนา   เพิตทะเล
383   นางสาว   สีมา   นครราช
384   นางสาว   นารีรัตน์   กรประโกน
385   นางสาว   ผกามาส   จี๋คีรี
386   นางสาว   สุกัญญา   คงสูงเนิน
387   นางสาว   ทิพย์กมล   ไชยปัญญา
388   นางสาว   เกศรินทร์   แก้วจันอัด
389   นางสาว   จันทิมา   สาธร
390   นางสาว   ศิริลักษณ์   กุมจีน
         
391   นางสาว   อรอุมา   ศรีอำไพ
392   นางสาว   ชุติมาศ   ยาวโนนลาว
393   นางสาว   ชนาภา   เศษกลาง
394   นางสาว   ศิรินภา   ชาสันเทียะ
395   นางสาว   ชณิญา   สอดโคกสูง
396   นางสาว   สุพรรษา   สำอางค์ทรง
397   นางสาว   วริษา   เพ็ชรนิล
398   นางสาว   วรรณิศา   แก้วพลกรัง
399   นางสาว   สัพัตรา   นาคนา
400   นางสาว   วิมลรัตน์   บุตราช

401   นางสาว   พัชรีพร   บัตรสูงเนิน
402   นางสาว   วิไลพร   หมุนดอน
403   นาย   มงคล   แพวตะคุ
404   นางสาว   เบญจพร   ครสิงห์
405   นางสาว   lสุทธิกา   จูมรัมย์
406   นางสาว   นงนุช   ญาติโพธิ์
407   นางสาว   ไพจิตร   เนียดพลหกรัง
408   นางสาว   วรรณวิสา   ชำนาญ
409   นางสาว   สุดารัตน์   เปล่งสูงเนิน
410   นางสาว   ปรารถนา   ศรีด่านจาก

411   นางสาว   อรพรรณ   คามะเชียงพิณ
412   นางสาว   อรวรรณ   กล้องกระโทก
413   นางสาว   ธิดารัตน์   สดสระน้อย
414   นางสาว   สุปราณี   นิลวิเศษ
415   นางสาว   โชติรส   พิศนอก
416   นางสาว   นัฐพร   อินทนิล
417   นางสาว   สงกรานต์วดี  อุนาริเน
418   นางสาว   จิตราภรณ์   ผะเผิน
419   นางสาว   กมลชนก   เพิ่มสนาม
420   นางสาว   สุวิมล   อุ่นจันทึก

421   นางสาว   สายรุ้ง   แหล้งกลางดอน
422   นางสาว   เกศินี   หน่ายโคกสูง
423   นางสาว   เกวลี   ธงกระโทก
424   นางสาว   วิลาวัณย์   โนมขุนทด
425   นางสาว   จันจิรา   เจริญกลาง
426   นางสาว   มุกรินทร์   บวกโพธิ์
427   นางสาว   เจษพิพัฒน์  กัลยาณรุจ
428   นาย   เอกรัชต์   พฤกษริตานนท์
429   นางสาว   สุภาภรณ์   เจียมเมืองปัก
430   นาย   อัมรินทร์   สุโข
         
431   นางสาว   อรวรรณ   คะแนนสิน
432   นางสาว   สุวิมล   สอนมะดัน
433   นางสาว   ภัทรภร   ธรรัฐฉัตร
434   นางสาว   ปวีณา   ชาญเวช
435   นางสาว   สุพัตรา   ถมจอหอ
436   นางสาว   ชมพูนุช   มะลิใหม่
437   นางสาว   ศันสนีย์   อินทะเสน
438   นาย   ชุมพล   อวยสวัสดิ์
439   นางสาว   กัลยา   อ่อนมะลัง
440   นางสาว   ภาระตะ   โอษา
         
441   นางสาว   ทิตยา   สิมทอง
442   นางสาว   กัญญารัตน์  บุญไตรรัตน์
443   นางสาว   กมรวรรณ   เฮมกลาง
444   นางสาว   ธิติมา   มีแย้มภัก
445   นาย   วราวุฒิ   พิลาวรรณ์
446   นางสาว   กัญญารัตน์  โพธิขำ
447   นางสาว   ศิริพร   เดือนกระโทก
448   นางสาว   เบญจวรรณ  ปี่กระโทก
449   นางสาว   ลัดดา   ตรวจนอก
450   นางสาว   ศิริวรรณ   ด่านวันดี

451   นางสาว   สุกัญญา   อินทำนุ
452   นางสาว   จิรานันท์   ขอด่านกลาง
453   นางสาว   วราพร   พิมายกลาง
454   นางสาว   ศุภณัฐ   เจริญสุข
455   นางสาว   กาญจนา   ชอบพิมาย
456   นางสาว   เสาวลักษณ์  ศรีสังข์พะเนาว์
457   นางสาว   กนกวรรณ   ชำนาญค้า
458   นางสาว   ชลิดา   เซียวหนู
459   นางสาว   สุดารัตน์   ยกสงวน
460   นางสาว   เกศริน   โพธิกลาง

461   นางสาว   ภัทรวดี   จันทร์ทา
462   นางสาว   ภควดี   ล้ามี
463   นางสาว   ธัญญาภรณ์  อาศัยป่า
464   นางสาว   จิรนันท์   วนสันเทียะ
465   นางสาว   สุภิชชา   ชาวสวน
466   นางสาว   ปิยะนันท์   ตรีราษฎร์
467   นางสาว   ลลิตา   จานเขื่อง
468   นาย   รัตนพล   พงษ์พรรษา
469   นางสาว   ชาลินี   วงศ์พิพัฒน์ศิลป์
470   นางสาว   วันวิสาข์   คุ้มจันทร์อัด

471   นางสาว   อรุณี   สันโดษ
472   นางสาว   วิภารัตน์   นพรัตน์
473   นางสาว   สุปราณี   ชะรากลาง
474   นางสาว   สายฝน   นนท์ขุนทด
475   นางสาว   ปัทมา   ยังเปรมปรี
476   นางสาว   สมจิต   จ้อยพุดซา
477   นางสาว   สุกานดา   พึ่งพันศรี
478   นางสาว   พิชญธิดา   นอกกระโทก
479   นางสาว   ปัทมาภรณ์  โพธิจักร
480   นางสาว   อรจิรา   ต่อมกระโทก

481   นางสาว   สายชล   เลิศจะบก
482   นางสาว   ดวงกมล   ทูเกาะ
483   นางสาว   ภัทราภรณ์   ปัดตะคุ
484   นางสาว   กานต์ธีรา   จ่าพันดุง
485   นางสาว   ศิริพร   สมจะบก
486   นางสาว   นิตยา   ไชยโก
487   นางสาว   รสสุคนธ์   จันทร์ผ่อง
488   นางสาว   พรพรรณ   มูลสันเทียะ
489   นางสาว   วาวเทพิณ   พูลเกษม
490   นางสาว   วาสนา   วัฒนรัตนกุล
         
491   นางสาว   ศศิวิมล   ขอสูงเนิน
492   นางสาว   นิรนันท์   เจริญศิลป์
493   นางสาว   อรัญญา   เกี้ยวสันเทียะ
494   นางสาว   สุวิษา   รักชัยภูมิ
495   นางสาว   จริยา   เจียงวิเศษ
496   นางสาว   จันจิรา   นองใหม่
497   นางสาว   ดาวใจ   กระออมกลาง
498   นางสาว   จารุวรรณ   สุนทรวัฒน์
499   นางสาว   เจนจิรา   มารศรี
500   นางสาว   ทัศนีย์   ข้อสูงเนิน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 20, 2009, 02:40:19 AM โดย ธัชธา จำเนียรกุล »

กันยายน 20, 2009, 01:40:11 AM
ตอบกลับ #3

ออฟไลน์ ธัชธา จำเนียรกุล

 • ผู้ดูแลคอลัมน์
 • *****

 • 651
  กระทู้

 • ชอบกด Like+ 5

  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์

501   นางสาว   สมหญิง   คุ้มจันอัด
502   นางสาว   ดวงกมล   เพ็งพันศรี
503   นางสาว   กชกร   วันทอง
504   นางสาว   สุนีลักษณ์   อุทัยพัฒนพงษ์
505   นางสาว   นพรัตน์   เชื่อมหนองปลิง
506   นางสาว   วรางคณา   ฉินสูงเนิน
507   นางสาว   จุฑาทิพย์   ช่วยประสิทธิ์
508   นางสาว   วรรณพร   ประทีปรัตน์
509   นางสาว   อมราวดี   อินทร์จอหอ
510   นางสาว   วิภาดา   ไพศาลพิทยา

511   นางสาว   นาตยา   จัดเกาะ
512   นางสาว   จุฑามาศ   เนียมโพธิ์กลาง
513   นางสาว   สนิณา   กอหญ้ากลาง
514   นางสาว   วนิดา   นามโคกสูง
515   นางสาว   นันท์กานต์   ปุนโพธิ์
516   นางสาว   ขวัญชนก   ทองแก้ว
517   นางสาว   วันวิสาข์   ทาทอง
518   นางสาว   จุฑารัตน์   ทิพย์กระโทก
519   นางสาว   รุ่งนภา   รักสงบ
520   นาย   ชัยสิทธิ์   แสงทะเล

521   นางสาว   จิรนันท์   จารึกกลาง
522   นางสาว   พรศิณี   ทองหลังสวน
523   นางสาว   กรรณิกา   จงสูงเนิน
524   นางสาว   แพรวนภา   อินทร์กระโทก
525   นางสาว   นันทนา   สอดสูงเนิน
526   นางสาว   สุกัญญา   พัชรพระเยา
527   นางสาว   ปทุม   บุญประเคน
528   นางสาว   ณัฐธิดา   พงษ์พันนา
529   นางสาว   จุฑามาศ   ฉากพุดซา
530   นางสาว   ธัญญารัตน์   จีนมะเริง
         
531   นางสาว   สุกัลตา   มีสุข
532   นางสาว   เบญจมาศ   เศษวงศ์
533   นางสาว   นฤมล   จันทร์มณี
534   นางสาว   รัตน์ติยากร  หมวดครบุรี
535   นางสาว   ทัศนีย์   คำทอง
536   นางสาว   ปัทมาภรณ์  คนเพียร
537   นางสาว   ณัฏฐา   เกตุกลาง
538   นางสาว   ณัฐภรณ์   ศรีตังโหมง
539   นางสาว   สุรภา   ติรวรขจร
540   นางสาว   สุภาวรรณ   วงษ์สีดา

541   นางสาว   เจนจิรา   รัตนกัณยานนท์
542   นางสาว   กัญญารัตน์  จานนอก
543   นางสาว   สาวิตรี   เลี้ยงสำโรง
544   นางสาว   ภัทฐิชา   ทิมดอน
545   นางสาว   มนัสวี   สุวัณณปุระ
546   นางสาว   ปวีณา   พงษ์แพงศรี
547   นางสาว   รักชนก   จันทร์จำนงค์
548   นางสาว   วริษฐา   แก่นทองเจริญ
549   นางสาว   วันวิสาข์   หนังกลาง
550   นาย   พงษ์ธร   จันทิมา
         
551   นางสาว   จิราพันธ์   ไขโพธิ์
552   นางสาว   จรรยพร   นฤสุข
553   นางสาว   สุจิรา   พูนเจดีย์
554   นางสาว   พัชรี   นันทะ
555   นางสาว   อาภัสรา   เสาร์พลกรัง
556   นางสาว   ชุลีพร   พรหมประเสริฐ
557   นางสาว   อรุณกมล   แก้วพอง
558   นางสาว   นาตยา   ธารณะกลาง
559   นางสาว   วรรณิศา   สูนขุนทด
560   นางสาว   ณัชชา   จำพันดุง

561   นาย   ประกิจ   หวานจริง
562   นางสาว   ชัชรี   จิตจะโปะ
563   นางสาว   ทิพวรรณ   พลตาล
564   นางสาว   เอกชัย   โลนะลุ
565   นางสาว   ปัทมา   พิมพ์ปรุ
566   นางสาว   ปวีณา   ไร่สูงเนิน
567   นางสาว   สุรวดี   ฉันทะปรีดา
568   นางสาว   นภาศรี   หวังมวนกลาง
569   นางสาว   สุกัญญา   ปุ่มฉิมพลี
570   นางสาว   นริศรา   ด้วงวิเศษ

571   นางสาว   อรทัย   อุตตมะบูรณ์
572   นางสาว   รุ่งนภา   ชาวสวน
573   นางสาว   วันวิสาข์   อยู่อุ่นพะเนา
574   นางสาว   วนิดา   ทาวัน
575   นาย   ธีระพัฒน์   พาแก้ว
576   นางสาว   พิชญ์สินี   เกตุพร
577   นางสาว   สมพร   วงเวียน
578   นางสาว   วรรณา   ขออยู่กลาง
579   นางสาว   สุนิสา   บุญลักษณ์
580   นางสาว   นาฏลดา   จันทร์ศรี
         
581   นางสาว   พิลาวรรณ   คิดรอบ
582   นางสาว   ณัฐภรณ์   วาณี
583   นางสาว   นฤมล   แปงด่านกลาง
584   นางสาว   กัณทิมา   การบรรจง
585   นางสาว   วารี   คล้ายสงคราม
586   นางสาว   วิภาพร   เกรงสำโรง
587   นางสาว   ศดานันท์   จิตถนอมวงศ์
588   นางสาว   เสาวลักษณ์  ครุฑวิชิต
589   นางสาว   แพรวพรรณ  บอนพุดซา
590   นางสาว   สุดารัตน์   ลับสันเทียะ

591   นางสาว   พัชรินทร์   คงสืบชาติ
592   นางสาว   นิลาวัลย์   เชยโพธิ์
593   นางสาว   วิลาวรรณ   จุติกรี
594   นางสาว   ปานฤทัย   ศรีเตชา
595   นางสาว   ศิริมา   คงราศรี
596   นางสาว   ศศิประภา   รากพุดซา
597   นางสาว   จิราเจต   เชิดชู
598   นางสาว   ณิชากร   ชาตบุษย์
599   นางสาว   วรรณิภา   อิสันเทียะ
600   นางสาว   สุกัญญา   มุงขุนทด

601   นางสาว   กรรณิการ์   จอมเกาะ
602   นางสาว   สุดาพร   เจริญศรี
603   นางสาว   รุ้งประกาย   ชาติงาม
604   นางสาว   ปัทยา   บุญยงศ์ประเสริฐ
605   นางสาว   มาลินี   แสงอรุณ
606   นางสาว   กัลยา   มึนขุนทด
607   นางสาว   ธารทิพย์   ดุงโคกกรวด
608   นางสาว   ปฏิทิน   หวังช่องกลาง
609   นางสาว   จินดาพร   แก้วจันอัด
610   นางสาว   บุณฑริก   ทางพุดซา

611   นางสาว   รุ่งอรุณ   ฤทธิ์เดช
612   นางสาว   สุกัญญา   พันธ์สวัสดิ์
613   นางสาว   ชนากานต์   แสงบุญเรืองกุล
614   นางสาว   เกศินี   เช่นพิมาย
615   นางสาว   จุฑามาส   ภูมิจันทึก
616   นางสาว   เรวดี   ปิดจันทึก
617   นางสาว   กัลยา   กองสูงเนิน
618   นางสาว   พิราวรรณ   ตอสูงเนิน
619   นางสาว   อมรรัตน์   เกิดนวก
620   นางสาว   ดวงกมล   ประไพพงษ์

621   นางสาว   สุรพงษ์   ภารสุวรรณ์
622   นางสาว   สาวิตรี   ลาภเศรษฐา
623   นางสาว   จิรัชญา   คืนประคอง
624   นางสาว   เสาวรัตน์   แก้วศรี
625   นางสาว   อรุณศรี   มุ่งกลาง
626   นางสาว   วรรณศาสตร์  อินพะเนา
627   นางสาว   ดาวเรือง   ประโคกสูง
628   นางสาว   สุพัตรา   เปลี่ยนสันเทียะ
629   นางสาว   ภัทราวดี   กลิ่นศรีสุข
630   นางสาว   สายฝน   รักทะเล

631   นางสาว   เสาวลักษณ์  ภูคำแสน
632   นางสาว   พนิดา   กกกระโทก
633   นางสาว   ยุวธิดา   ชนะจอหอ
634   นางสาว   นริศรา   ทักษิณ
635   นางสาว   นิตยา   ปราณีตพลกรัง
636   นางสาว   นุชศรา   จ่นกลาง
637   นางสาว   สารวี   เชิดสันเทียะ
638   นางสาว   สุภาวดี   เจิมขุนทด
639   นางสาว   ปิยภรณ์   พันสายออ
640   นางสาว   สุนิษา   วัดจะโมะ

641   นางสาว   ขนิษฐา   นาคร้าย
642   นางสาว   รัชนก   เทียนขุนทด
643   นางสาว   ศุภักษร   จันมะเริง
644   นางสาว   อัศนี   ฆ้องโนนสูง
645   นางสาว   จิราวรรณ   พรมมี
646   นางสาว   รุ่งนภา   ชาวสวน
647   นางสาว   อัจฉรา   ทีปทะเล
648   นางสาว   วณัชพร   อ้อกระโทก
649   นางสาว   อุไรรัตน์   ชื่นบุญ
650   นางสาว   ขวัญเรือน   เลื่อนสูงเนิน

651   นางสาว   ณัฐสุดา   เปล้ากระโทก
652   นางสาว   ฐาปณี   รอดนวม
653   นางสาว   พัชรา   แยกไธสง
654   นางสาว   พัชราภรณ์   เอื้อธรรมถาวร
655   นางสาว   สุรีรัตน์   เถาพุดซา
656   นางสาว   รัศมี   เจิมพรหมมา
657   นางสาว   โสมประภา   สนับกลาง
658   นางสาว   เบญจวรรณ  ป้อมสุวรรณ
659   นางสาว   นฤมล   ถึกพะเนา
660   นางสาว   ศิริลักษณ์   ส่งเสริม
         
661   นางสาว   สุภาพร   ขออ้อมกลาง
662   นางสาว   อารยา   อิสันเทียะ
663   นางสาว   เกศินี   ปราณีตพลกรัง
664   นางสาว   พรรณราย   กอนสันเทียะ
665   นางสาว   สุปราณี     มีแก้ว
666   นางสาว   พรวิมล   กิ่งจันกลาง
667   นางสาว   สุรีวรรณ   ถ้อกลาง
668   นางสาว   จุฑารัตน์   ช่องพิมาย
669   นางสาว   ศิรัญญา   สะโสม
670   นางสาว   ลัดดาวัลย์   เรียวกลาง

671   นางสาว   รุ่งทิวา   น้อยตำแย
672   นางสาว   สุจิตรา   จันทรัตน์
673   นางสาว   สุดารัตน์   พรมวงศ์
674   นางสาว   ยุพาภรณ์   มุ่งรวยกลาง
675   นางสาว   ฆนัมพร   เจริญทวีสิน
676   นางสาว   กาญจนา   ตรียมณีรัตน์
677   นางสาว   สมหญิง   คำภูกา
678   นางสาว   วรรณนภา   สุขจรรยา
679   นางสาว   ปาริชาต   ภู่สว่าง
680   นางสาว   ผุสดี   ขุนจรินทร์

681   นางสาว   อรุณี   บัวกลาง
682   นางสาว   สุวิมล   แข็งข้อ
683   นางสาว   ณัฐยา   งาเกาะ
684   นางสาว   อารียา   แจ่มดาราศรี
685   นางสาว   พิมพันธ์   สามนคร
686   นางสาว   สุภัทรา   เพียรปรุ
687   นางสาว   ศิวพร   วัฒนศฤงคาร
688   นางสาว   ทรายแก้ว   หัสจรรย์
689   นางสาว   อภิสรา   คงแสน
690   นางสาว   ดวงดาว   ชูโชติ

691   นางสาว   รัตนาภรณ์   ชุนเกาะ
692   นางสาว   วิลาวรรณ   ประชุม
693   นางสาว   มัณฑนา   รายณสุข
694   นางสาว   มินตรา   ป่านกระโทก
695   นางสาว   รุ่งนภา   จันทร์สูงเนิน
696   นางสาว   นีรนุช   ยุทธทหาร
697   นางสาว   สาริญา   สิทธิ์สูงเนิน
698   นางสาว   พรสงกรานต์   พบกลาง
699   นางสาว   ณัฐชา   ไขกระโทก
700   นางสาว   พรรณนิดา   จ่ากลาง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 20, 2009, 02:39:17 AM โดย ธัชธา จำเนียรกุล »

กันยายน 20, 2009, 02:38:22 AM
ตอบกลับ #4

ออฟไลน์ ธัชธา จำเนียรกุล

 • ผู้ดูแลคอลัมน์
 • *****

 • 651
  กระทู้

 • ชอบกด Like+ 5

  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
701   นางสาว   ไปรมา   เนตรแพร
702   นางสาว   วราพรรณ   ฉัตรไตรภพ
703   นางสาว   ยุภาพร   เที่ยวกลาง
704   นางสาว   จิตติมา   เนียดพลกรัง
705   นางสาว   ทิพรัตน์   ชิมจะโปะ
706   นางสาว   ศศิธร   ปึ่งสูงเนิน
707   นางสาว   กัญญาณัฐ   ปรีชา
708   นางสาว   ไพโรจน์   พาแก้ว
709   นางสาว   เมวิกา   จากสูงเนิน
710   นางสาว   พนิดา   จุ้ยกระโทก
        
711   นางสาว   กรัณฑา   รัตนสิงห์
712   นางสาว   เยาวภา   บัวเมือง
715   นางสาว   กันยากานต์  ฉัตรสูงเนิน
716   นางสาว   จุฑารัตน์   บัญชาพิทักษ์
717   นางสาว   ศิริญา   โคตรภักดี
718   นางสาว   ชนกสุดา   บดนอก
719   นางสาว   สุดใจ   ภูมินอก
720   นางสาว   มาศสุภา   เลียบกระโทก

721   นางสาว   สุวิมล   รักพุดซา
722   นางสาว   สุรีรัตน์   เฉลิมศรี
723   นางสาว   ชนาพร   ชุติยาวรรัตน์
724   นางสาว   เกตน์นิดา   ชำนาญ
725   นางสาว   นรินทร์   ปิ่นกระโทก
726   นางสาว   สุนีย์รัตน์   พูลสวัสดิ์
727   นางสาว   สุนิฐา   ชาญสูงเนิน
728   นางสาว   พรพิมล   ปี่กระโทก
729   นางสาว   ขนิษฐา   แทะกระโทก
730   นางสาว   ชบาพร   ขนุนสูงเนิน

731   นางสาว   ธิดาพร   เจิมขุนทด
732   นางสาว   มาริสา   เรืองทองหลาง
733   นางสาว   น้ำฝน   ผึ้งใหญ่
734   นางสาว   สุธาสินี   อินพรมพะเนาว์
735   นางสาว   กณิกา   ศรีบุตร
736   นางสาว   พัชราภรณ์   พุธขุนทด
737   นางสาว   สุรีพร   กู้กระสังข์
738   นางสาว   สุนันทา   ชิมหนองแวง
739   นางสาว   เมทินี   เคยตะคุ
740   นางสาว   ธัญลักษณ์   เทียมถนอม
        
741   นางสาว   มาลิวัลย์   พูลมาก
742   นางสาว   ภัทรกร   ทัพมาลัย
743   นางสาว   อรณี   ปรักมาศ
744   นางสาว   ศิริลักษณ์   จันทมังคลาการ
745   นางสาว   รวิกานต์   พานสูงเนิน
746   นางสาว   สุภาพร   ช่วยงาน
747   นางสาว   วาสนา   คงแดง
748   นางสาว   ปิยนุช   กระจ่างโพธิ์
749   นางสาว   ศิวพร   ภักดี
750   นางสาว   นลินญา   ขวัญกระโทก

751   นางสาว   พัชราพรรณ  ชวนทะเล
752   นางสาว   วรรณิตา   การสรี
753   นางสาว   ชุดาภรณ์   บุตรคำ
754   นางสาว   วนิดา   ยิ้มพึงเทียม
755   นางสาว   สิรินาถ   กลอนกลาง
756   นางสาว   สาคร   มาตรโคกสูง
757   นางสาว   กรรณิการ์   ศรีแสงรัตน์
758   นางสาว   จิราพร   ถุงพุดซา
759   นางสาว   รัฐคณาพร   นะราวัง

761   นางสาว   ปริศนา   ชะนะภักดิ์
762   นางสาว   อารีย์   มีชำนาญ
763   นางสาว   สุดา   มีเงิน
764   นางสาว   วรนุช   ปานเพ็ชร
765   นางสาว   อำนวยพร    สารโคกสูง
766   นางสาว   อรุณภิรมย์    หาญชนะ
767   นางสาว   รัชฎาภรณ์    เกาะสังข์
768   นางสาว   รติภรณ์   ทองพลู
769   นางสาว   สุทิสา   แก้วตะพาน
770   นางสาว   พีรพล   อินทุเวศ

771   นางสาว   สุเนตร   สาระปัญญา
772   นางสาว   ณัฐชา   พงษ์อภัย
773   นาย   จตุรงค์   สินปรุ
774   นางสาว   นิลาวัลย์   ชุลีจันทร์
775   นางสาว   เทียมจันทร์  แผ่กระโทก
776   นางสาว   แพรวพรรณ  ศรีพยอม
777   นางสาว   รสสุคนธ์   ไถจะโปะ
778   นางสาว   ปรางค์ทิพย์  หงส์เกิดเกล้า
779   นางสาว   สุรีรัตน์   บุญกลาง
780   นางสาว   แพรวพร   สุภาพการ
        
781   นางสาว   ฐิติพร   เปล่งสันเทียะ
782   นางสาว   สุชาดา   หึกขุนทด
783   นางสาว   เอธยา   อุตถหกุล
784   นางสาว   จันจิรา   จับปิดครบุรี
785   นางสาว   แพรวไพลิน  ปึ่งโคกสูง
786   นางสาว   น้ำทิพย์   ขานจะโปะ
787   นางสาว   วารินทร์   หมื่นบุญมี
788   นางสาว   วริศรา   โอนสันเทียะ
789   นางสาว   สุกัญญา   เลากลาง
790   นางสาว   ภิรมย์   วาสันเทียะ

791   นางสาว   วนิดา   เพิ่มสุวรรณ
792   นางสาว   สุดาพร   ทองเลิศ
793   นางสาว   จุฬาทอง   ระหารนอก
794   นางสาว   สุชาดา   โสอิน
795   นางสาว   ดวงกมล   รวดเร็ว
796   นางสาว   สมฤทัย   คล้ายแสงฤกษ์
797   นางสาว   อมรรัตน์   ดนขุนทด
798   นางสาว   ปาริฉัตร   ขำมี
799   นางสาว   วิไล   จันทเสน
800   นางสาว   วาสนา   ตรุษกระโทก

801   นางสาว   สุกัญญา   เสมาภักดิ์
802   นางสาว   พิมพ์วรี   สถานเมือง
803   นางสาว   ปรียานุช   สีดา
804   นางสาว   ธีราพร   ขำเมืองปัก
805   นางสาว   วรรณวิสา   พิมพ์สูงเนิน
806   นางสาว   ชลธิชา   แปเมืองปัก
807   นางสาว   จุฑามาศ   สายชล
808   นางสาว   สุจินันท์   ศรีโสภา
809   นางสาว   ขวัญเรือน   ชื่นจันอัด
810   นางสาว   พรอุมา   ยมะคุปต์
         
811   นางสาว   เกล็ดดาว   ทรัพย์ประเสริฐ
812   นาย   พรชัย   หารสันเทียะ
813   นางสาว   นิตยา   กิตติเวทยานุสรณ์
814   นางสาว   ปทุมทิพย์   มะสันเทียะ
816   นาย   โสภณ   ภูใหม่
818   นางสาว   หทัยชนก   เขียวพิลาบ
819   นางสาว   เจนจิรา   วุฒิยา
820   นางสาว   จีราภรณ์   ศรีงาม

821   นางสาว   เสาวนีย์   ศรีสุขสด
822   นางสาว   วาสนา   บัวแก้ว
823   นางสาว   กฤติยาภรณ์  สมบูรณ์
824   นางสาว   สุดารัตน์   จุลผักแว่น
825   นางสาว   วราภรณ์   เสือสูงเนิน
826   นางสาว   ธัญญารักษ์  ลอองศรี
827   นางสาว   สุชาดา   อินทร์มณี
828   นางสาว   ธิดารัตน์   รากพุดซา
829   นางสาว   ลัดดาวัลย์   คุระโคตร
830   นางสาว   กรรณิการ์   กลุ่มกลาง

831   นางสาว   จุฬา   เจนผักแว่น
832   นางสาว   ธนาภรณ์   ตามครบุรี
833   นางสาว   จิราพร   ฉัตรเกื้อกูรวงศ์
834   นางสาว   ลัดดาวัลย์   อรเวช
835   นางสาว   พรสุดา   ทองเฟื่อง
836   นาย   เกียรติศักดิ์  ลิ้นจี่

884   นางสาว   วิมลมาศ   คงธนะรุ่ง
885   นางสาว   สุพัตรา   หาคุ้มคลัง
886   นางสาว   พสุพิชญ์   พรมพรรณา
887   นางสาว   ณัฐณิชา   สุขทอง
888   นางสาว   วรรณมล   มั่นพลศรี
889   นางสาว   กรรณิกา   แดงใหม่
890   นางสาว   มาลี   ศรอินทร์

891   นางสาว   ศุภลักษณ์   ชุมกลาง
892   นางสาว   สิริลักษณ์   แสงโนราช
893   นางสาว   สุวิลดา   เที่ยมโคกกรวด
894   นางสาว   นฤมล   ริมใหม่
895   นางสาว   อลิตา   หลาบกลาง
896   นางสาว   พันทิภา   บุญกลาง
897   นางสาว   กัญญาวดี   ธรรมนิติเสถียร
898   นางสาว   ปภัสรา   สีหเนตร
899   นางสาว   สายสุรีย์   เจือจันทร์
900   นางสาว   จุฑามาศ   ประสมพล

901   นางสาว   ทิวาพร   ถนอมพลกรัง
902   นางสาว   ภัทรพร   เคลิ้มกระโทก
903   นางสาว   พัชรินทร์   ทิศตะกุ
904   นางสาว   สกุลรัตน์   จีบจอหอ
905   นาย   พรธงชัย   แซ่จัง
906   นางสาว   อัปสร   หงษ์จะบก
907   นางสาว   อังคณา   สวนจะบก
908   นางสาว   สุกัลยา   ภูวงษ์
909   นางสาว   วรขนิษ   ไทยเพ็ชร
910   นางสาว   วิไลพร   ทิพย์มะเริง
         
911   นางสาว   วรรษมน   พจน์ฉิมพลี
912   นางสาว   ศรินทร์ทิพย์  บุญกลาง
913   นางสาว   ปาวดี   ผลกลาง
914   นางสาว   วริษา   เวินขุนทด
915   นางสาว   วรรณเพ็ญ   สายบัว
916   นางสาว   แก้วกาญจน์  กลาง
917   นาย   ณชพล   ไกรเวียง
918   นาย   พงษ์ศักดิ์   ยับสันเทียะ
919   นางสาว   อรวรรณ   จองโพธิ์
920   นางสาว   สุกัญญา   สมพงษ์ศร
         
921   นางสาว   จุฑาวดี   ศรีสุขกลาง
922   นางสาว   ศิตา   งีเกาะ
923   นางสาว   กานต์ทิตา     แข็งฤทธิ์
924   นางสาว   จิราพร   แซ่เลี้ยว
925   นางสาว   อรดา   คงประศุกร์
926   นางสาว   สุจินดา   ปุ้มกระโทก
927   นางสาว   จิราพร   นกสันเทียะ
928   นางสาว   ภาณุมาศ   รามสันเทียะ
929   นางสาว   จีรนันท์   สวยกำปัง
930   นาย   อิสรภาพ   คูณสันเทียะ
         
931   นางสาว   อนัตตา   ปฤกษา
932   นางสาว   วณิชชา   โชติณภาลับ
933   นางสาว   สุกานดา   วัฒนะหิรัญวงศ์
934   นางสาว   สลิลทิพย์   กวกขุนทด
935   นางสาว   ลัดดาวัลย์   พุ่มนิรภัย
936   นางสาว   สุภางค์   ไพรจันดา
937   นางสาว   พิจิตรา   เพ็ชรช่องประดู่
938   นางสาว   ฉัตรสุรางค์     เรืองศิลป์
939   นางสาว   ชนิสรา   คงสมบูรณ์
940   นางสาว   วิรัตน์   ชูอิ่ม
         
941   นางสาว   อิศราภรณ์   วิสัยดี
942   นางสาว   จิรามาศ   ชาญราชกิจ
943   นางสาว   ภูริณัฐ   มีทิพย์
944   นางสาว   ชนากานต์   บรรทาวงศ์
945   นางสาว   ศรัญญา   คนเที่ยง
946   นางสาว   นงนุช   ใหญ่นอก
947   นางสาว   นลพรรณ   ทะยอมใหม่
948   นางสาว   ดาริษา   ผงสันเทียะ
949   นางสาว   เปมิกา   มุ่งเฝ้ากลาง
950   นางสาว   นุธิดา   นาคา
         
951   นางสาว   องค์อุมา   เอียดการนา
952   นางสาว   ธีราภรณ์   เชิดโคกสูง
953   นางสาว   ศรีสุดา   โงนสันเทียะ
954   นางสาว   วีณา   ช่อระเบียบ
955   นางสาว   อนุสรา   วรรณสุทธิ์
956   นางสาว   อนุสรา   จำนงรักษา
957   นางสาว   ชลธิชา   จอมงูเหลือม
958   นางสาว   อรวี   พินิจชัย
959   นางสาว   พรรณทิรา   ศรสูงเนิน
960   นางสาว   ปฏิพร   เรียงใหม่
         
961   นางสาว   สุจิตรา   ขอสินกลาง
962   นางสาว   สุดารัตน์   พรหมมาศ
963   นางสาว   ศศิธร   มีศิริ
964   นางสาว   พนิดา   พอขุนทด
965   นางสาว   แสงระวี   แพนไธสง
966   นางสาว   ธนัฎฐา   จีระดิษฐ์
967   นางสาว   จุรณิตา   ชอบสว่าง
968   นางสาว   ไอลดา   ปิณศิริ
969   นาย   คุณาพัฒน์   ศุภบุญพิทักษ์กุล
970   นาย   เฟื่องวิชา   ผาเจริญ
         
971   นางสาว   จุฑารัตน์   คำยะ
972   นางสาว   อภิญญา   แก่นอากาศ
973   นางสาว   เบญจพร   ท้วมเจริญ
974   นางสาว   โศรดา   โอกระโทก
975   นางสาว   จันทร์จิรา   กองขุนทด
976   นางสาว   ภัทรา   ธรรมเริง
977   นางสาว   กันทิมา   จำปาทอง
978   นางสาว   พยอม   ต้นพุดซา
979   นางสาว   ชุติมา   เลาเลิศ
980   นาย   ภาณุมาศ   หนอกกระโทก
         
981   นางสาว   ปนัดดา   บาศรี
982   นางสาว   สุกัญญา   นิสีดา
983   นางสาว   บังอร   จอมศรี
984   นางสาว   รัตติยา   กูบกระโทก
985   นางสาว   พรสุดา   เอ้กระโทก
986   นาย   วัชรินทร์   เลิศพงษ์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 20, 2009, 03:37:42 PM โดย ธัชธา จำเนียรกุล »